divendres, 9 de setembre de 2011

BENVINGUDES I BENVINGUTS A ESTUDIAR PEDAGOGIA


Mestre? Abans observador de l'infant, dels infants.

Autor: Martí Teixidó Planas | Data: 08/09/2011

Observa aquesta pintura. És de fa anys, segles. Saps de qui és? (avui és molt fàcil documentar informació per internet). Quants infants hi ha? Quants joc es poden observar?.
Tot el que puguem aprendre els mestres es fonamentarà en el coneixement de l'infant. Primer principi de Rousseau. Ep!, de l'infant que tenim davant, no del que expliquen els llibres de psicologia que evidentment hem d'estudiar per, a més d'observar,... comprendre a partir de les explicacions... amb base de coneixement científic... que no serà suficient doncs cal decidir les finalitats amb reflexió filosòfica... i encara no és tot; cal instrumentar tècnicament els continguts d'ensenyament instruccional per a una actuació eficaç també.

Ja t'he posat feina per a pensar. És la meva feina de professor. Tanmateix no ens trobarem perquè pensis com jo sinó que podràs pensar amb mi, però pensaràs tu.

Benvinguda als estudis de mestra-mestre. Benvinguts a l'estudi de la Pedagogia.

Comencem dijous 15.09.11 a les 18 hores, aula 33. No hi faltis. I estigues atent al blog PAIDOGOGIA, (inicialment també al Campus Virtual però hi han carregat els estudiants d'un altre grup) que és el canal de comunicació amb els estudiants. El programa d'acollida dels estudiants de primer curs de mestre d'educació primària ja el coneixeu:


12 setembre

13 de setembre

14 de setembre

15 de setembre

16 de setembre

Educació Primària grup 41

16:00 a 17:00 L. Quintana Rebuda Presentació servei de llengües

presentació del SAE, del Campus virtual i del Moodle Servei de llengües.

17:00 a 17: 30 C. Armengol Informació horaris, Formació Bàsica Compartida, aulari i tipologia d’activitats

17:30 a 18:30 Visita del SAE i test de nivell de llengües estrangeres

16:30 a 18:00 Coordinació de titulació

Presentació de la titulació

16:15 a 17:00 ETC

Presentació de l’ETC

17:00 a 17:45 Rebuda Degana. À. Campà Presentació de l’Equip Deganal. Models de participació (delegats, claustre, junta de facultat, associacions...)

16:15 a 17:00 FAS

Presentació de la FAS

17:00 a 17:45 Biblioteca

Presentació de la biblioteca

16:30 a 18:00

Coordinadora o tutor(a)

Delegats/es

Però per a estudi entra als blogs on aplego documents, pensament i alternatives.

http://educacio-comunicactiva.blogspot.com/
http://politicadeducacio-comunicactiva.blogspot.com/

i el que he obert per a vosatres que aniré actualitzant setmana a setmana.

http://paidogogia.blogspot.com/

Bona feina, la vostra i la meva. Ens demanarà dedicació però ens ha de gratificar a tots.

Martí Teixidó

Mestres de 2015, mestres de la societat de masses telecomunicada
Autor: Martí Teixidó Planas | Data: 09/09/2011

Mestres de 2015, mestres de la societat de masses telecomunicada 09/09/2011

Us cal emprar habitualment l'ordinador. Us convé tenir-lo a classe. Poseu-vos d'acord entre dos o tres companys per dur-ne un com a mínim.
Disposarem d'una plataforma a Google on tindrem disponibles materials. Obriu-vos un compte de correu Gmal si no el teniu: cognom1cognom2nom@gmail.com


Estudiant? a escoltar? a pensar? a comunicar? a participar?

Cadascú decidirà el seu nivell i modalitat de participació. La classe és una trobada d'estudiants i professor. Ningú està per sota de ningú. Un aprenentatge col·laboratiu començant per tenir cura de l'ordre i bon gust a la classe. I... a aportar iniciatives, a provocar pensament a suscitar...

El professor Silva, que us ensenyarà les infinites, interessants i creatives possibilitats de la comunicació mass-media per a que sigueu mestres del nostre temps, no el meu (1968), m'ha donat a conèixer aquest vídeo ben suggerent.
Què faries tu si ara passesis per Central Station of Antwerpen, per Station Central d'Anvers?

Estudiant. Formulari de vinculació telemàtica. Professor Teixidó

Et demano unes dades per identificar-te i donar-te accés a la plataforma i blogs on tindràs disponibles materials d'estudi, fonts d'informació, enllaços. Així mateix, algunes dades descriptives per poder conèixer aviat la composició del gran grup classe de 75 estudiants. Solament són obligatòries les mínimes però la informació és confidencial i sempre en favor de l'estudiant.

dijous, 8 de setembre de 2011

THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN'Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't
understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is

Rapidly fadin'
And the first one now

Will later be last
For the times they are
a-changin'.
TEORIES I PRÀCTIQUES CONTEMPORÀNIES D’EDUCACIÓ per a mestres - prof: Martí Teixidó

Programa de pedagogia per a mestres

Setembre 2011

1. El sistema escolar dels il·lustrats. Instrucció i ciutadania. Rousseau, Condorcet. Evolució del coneixement de l’educació : didàctica, pedagogia, renovació pedagògica, teoria de l’educació, teories i pràctiques. Conceptes básics : instrucció, ensenyament, aprenentatge, educació, formació. Pervivència del model: paideia i arts liberals. ¤ Llei de sistema educatiu/escolar (LOE 2006, LECat 2009)

2. L’Escola Nova / la Progressive Education: els precursors Comenius, Herbart, Pestalozzi, els renovadors Fröbel, Parker, Dewey, Decroly, Montessori, Ferrière. ¤ La formació filosòfica-cultural dels mestres.

3. España s. XIX: Il·lustrats, Ley Moyano, Institución Libre de Enseñanza: F. Giner de los Ríos, Escuela Superior del Magisterio. M.B. Cossio, L. Luzuriaga. L’obra de la II República.. Catalunya: Escola calalana de Flos i Calcat 1898; Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia 1901. Renovació pedagògica 1906-1939: J. Bardina, P. Vila, R. Sensat, J. Estalella, A. Martorell, E. Homs, A. Galí, P. Vergés. L’obra de Mancomunitat de Catalunya, de Generalitat de Catalunya i el CENU. ¤ Associació de Mestres Rosa Sensat i escoles d’estiu.

4. Europa anys 1930. Pensament científic: Claparède, Wallon, Vigotski, Piaget, Spranger, Natorp. Pràctiques científques: Steiner-Waldorf Kerschensteiner, Makarenko. L’escola popular de les tècniques modernes de Freinet de 1920 a 1966. ¤ La formació psicològica i sociològica dels mestres.

5. Amèrica del Nord anys 1950. Teoria General de Sistemes. Cibernètica. Tecnología educativa i mesura de l’eficàcia. Instrucció programada de BF Skinner. Pedagogia per objectius i avaluació de BS Bloom. ¤ Tecnocràcia i educació a España (LGE 1970). La formació tecnològica dels mestres.

6. Postures crítiques al pensament dominant. Antiautoritarisme: Neil, Rogers. Pedagogia institucional: Lobrot, Lapassade, Oury-Vásquez. Desescolarització: Illich, Reimer, Goodman, Holt. Reproducció social: Bourdieu-Passeron, Baudelot-Establert.. Personalització: Mounier, Milani, Freire. Pedagogia crítica: Giroux, Apple, McLaren. ¤ Referents simbòlics romàntics i comercials: El Che 1967, Maig 1968, Hippies 1969.

7. Alternatives com a resposta al canvi social. Aldea global i mitjans de comunicació de M. McLuhan. Construccionisme amb l’ordinador de S. Papert. Pedagogia narrativa d’Homer, a Andersen, a Tostoi a K. Egan. Ciutat educadora de E. Faure i comissió Unesco. Societat de la informació i tecnologia digital. ¤ Moviment de Ciutats Educadores, Barcelona 1990:: 2010: Guadalajara (México).

8. Corrents de pensament contemporani: racionalisme-positivista orientat als resultats, hermenèutic interpretatiu de la realitat subjectiva,, sociocrític orientat al canvi social, de la complexitat o experiencial transconscient (MTP) com a projecte existencial. Modernitat, postmodernitat. Ecologia, sostenibilitat. Comunitarisme, feminisme. ¤ Persona i societat: sentit de vida, angoixa, autoajuda, superstició, religiositat, consum.

9. Educació de qualitat. Equitat i excel·lència. Autonomia (responsiveness) i rendimment de comptes (accountability). Política i legislació de l’educació. Pacte social per a l’educació. ¤ Convenció dels drets de l’infant de 1989 i Llei d’infància i adolescència de Catalunya 2010.

10. Autonomia de centres. Avaluació educativa. Avaluació contínua dels alumnes. Proves estandarditzades de contrast d’aprenentatges. Avaluació de centres: interna, externa tècnica i social. ¤ Catalunya 1997: avaluació interna de la direcció, externa de la inspecció i de sistema del consell.

11. Escola inclusiva. Atenció a la diversitat: altes capacitats, discapacitat, debilitat i alteracions de conducta. Pedagogia terapèutica. Ensenyament plurilingüe. Escolarització de fills de treballadors migrants. ¤ Catalunya 2003: aules d’acollida, plans d’entorn, espais de benvinguda.

12. Pedagogia com a sistema: educació emocional, pràctica reflexiva, Educació ComunicActiva. Coresponsabilitat educativa. Agents i treball en xarxa. Moviment de renovació pedagògica i xarxes d’escoles. ¤ Fòrum estudiants.

13. Centres amb sistema pedagògic propi. Comunitats d’aprenentatge. Projecte educatiu institucional. L’educació a casa per objecció escolar. ¤ Fòrum estudiants.

14. Escola i societat digital. Experiències pedagògiques i recursos TIC-TAC. Escola i continguts de comunicació de masses. Mediació educadora. Cultura personalitzada. ¤ Fòrum estudiants.

15. Actuacions i plans educatius d’àmbit comunitari i territorial. Administració local, recursos i serveis educatius. Plans de formació i actualització docent. ¤ Fòrum estudiants.

TPCEg41 Temporització. Organitza la teva agenda.Activitats Aprenentatge presencial... per començar sense pèrdua de tempsDATA

TIPOLOGIA ACTIVITAT

CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN

HORES

DEDICACIÓ

PER

ESTUDIANT

LLOC

RESULTATS D’APRENENTATGE


15/09

Presencial gran grup

Presentació: les persones i la feina. Programa de l’assignatura i organització dels grups A, B i C dels seminaris.

T1 Sistema escolar: Rousseau, Condorcet.

T1 Conceptes bàsics: instrucció, educació, pedagogia, c.educació.

2

Aula15/09

Orientació tutorial

Disponibilitat a l’aula per a orientar situacions específiques

15’

Aula22/09

Presencial gran grup

T2 Escola Nova /Progressive education

T2 Pensadors i pràctics.

2

Aula

EP 12.1 RA150

G 3.2. RA 149

MP 9.2

MP 10.3 RA 158


22/09

Seminari Grups A, B i C

Activitat pràctica en relació a Tema 1:

1

Aula29/09

Presencial gran grup

T3 España sXIX, Institución Libre de Enseñanza.

T3 Catalunya sXX Renovació pedagògica

2

Aula

G 3.2 RA 149

MP 10.3 RA 158

29/09

Seminari Grups A, B i C

Activitat pràctica en relació a Tema 2:

1

Aula

Els mestres hem de tenir-ho clar