divendres, 7 de gener de 2011

Informe neuropedagògic que interessa conèixer.

Interessa tot l'informe. Abasta des de neuropsicologia a sociologia i pedagogia. Tractament multivariable.
No el podrem tractar a classe però veges si incorpores part del contingut en les teves elaboracions en general i particularment del T 11.

Veges les conclusions finals però cal conèixer la seva fonamentació científica.


7. Què s'ha de saber dels trastorns de l'aprenentatge? Punts clau
  • Aspectes educatius que intervenen en el fracàs escolar 207
  • Educar en la diversitat 208
  • Aspectes neurobiològics: cervell i aprenentatge
  • Els trastorns de l’aprenentatge
  • Trastorns del desenvolupament del llenguatge 209
  • Dislèxia
  • Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) 210
  • Discalcúlia
  • Trastorn de l’aprenentatge no verbal (TANV) 211
  • Propostes d’adequació escolar en els diferents trastorns de l’aprenentatge 212
Disponible a PAIDOGIGIA2010

13 gen. Sem. Activitat conjunta PISA2009resum DepEdu . Cal disposar del document

Lectura conjunta del document de presentació de resultats PISA2009 del Departament d'Educació (a PAIDOGOGIA2010)
Anirà bé fer una primera lectura. A classe, un a un, farem presentació d'una o dues dispositives relacionades seguint els punts 1, 2 i 3. Segur que podreu fer els dos primers i a classe completarem el tercer. Vegeu exemple TPCEpractPisa (a PAIDOGOGIA2010).

L'Agenda ha estat ajustada i actualitzada amb previsió d'activitats finals del curs amb la compensació de la sessió del 23 D suspesa a petició de les estudiants.

Ara, Departament d'Ensenyament

Iniciem l’any amb nova direcció superior al Departament d’Ensenyament, ara amb la mestra, psicòloga i política Irene Rigau, Hble. consellera. Salutació, encert i que també li reporti satisfacció.

Retornem a Departament d’Ensenyament. No comporta desentendre’s de l’educació (procés de construcció personal i social) per a la qual es necessita tota la ciutat (Plató) i evidentment la institució escolar hi té una important funció. Té l’encàrrec específic de l’ensenyament (mostrar coneixement i guiar l’aprenentatge) i de la instrucció (aquella part de l’ensenyament-aprenenatge que té un alt component d’exercitació o de repetició).

Així, els bons hàbits personals, les bones formes de relació social i el gust pel coneixement són responsabilitat de la família, de l’escola, dels mitjans de comunicació i de tothom. Ara bé, aprendre a llegir i a escriure, a operar aritmèticament, a saber fer mapes o climogrames i saber fer ús del diccionari, de les enciclopèdies i, avui també, de consulta telemàtica, és responsabilitat de l’escola, de l’institut, del col·legi. Certament, si l’entorn familiar i social afavoreixen, els resultats s’incrementen. Però justament per als menys afavorits, l’escola és una alternativa compensatòria de la desigualtat. Farem tot el que estigui al nostre abast per compromís professional i no avaluarem la nostra intervenció pels resultats assolits sinó pel valor afegit que hauran rebut els infants o joves vivint dia a dia amb nosaltres.

dimecres, 5 de gener de 2011
Us faig partíceps de la Nadala que m'ha tramès Escola l'Horitzó de Barcelona.
senzillesa d'infants,
compromís d'adults.

dilluns, 3 de gener de 2011

Millorem la llengua, catalana i castellana, dia a dia

Amb encara no 10 minuts, pots millorar molt el teu català.
TV3 ha fet darrerament la més alta concentració d'errors.
Observant-los un parell de vegades, tu ja no els faràs mai.