dissabte, 24 de setembre de 2011

Inscrits amb el formulari 68 de 74

Oh benvinguts! Passeu, passeu! De les connexions en farem coneixement. Que la cultura és teva i és meva si és que la cultura és una propietat d'algú.

Falteu 6 estudiants.

Entre els entrats hi ha molts errors. D'altres tampoc heu seguit les instruccions. Si no es posa COGNOM1 COGNOM2, Nom-Nom no s'ordena alfabèticament

Si no teniu accés a PAIDOGGIA2011 mireu d'emplenar bé i trametre el formulari
amb el correu.

Estudiant. Formulari de vinculació telemàtica. Professor Teixidó

Potser no heu quedat connectats. Alguns no ha posat el correu complet, solament l'dentificador personal. Omplint les dades bàsiques i posant el correu
cognom1cognom2nom@gmail.com (en ordre, ni majúscules, ni accents, ni punts)
podré donar-te accés a la plataforma restringida PAIDOGOGIA2011.


https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=ca&pli=1&formkey=dElYMTQ5MlphSHlFN29GS1BBODhab1E6MQ#gid=0

dijous, 22 de setembre de 2011

AVÍS - AVÍS - AVÍS- AVÍS PER MANCA DE CORREU

PAIDOGOGIA2011
Missatge de marti.teixido@gmail.com:
CORREU @gmail i entrada a PAIDOGOGIA2011.
He hagut d'eliminar els correus @e-campus.
Hi ha molts correus @gmail mal introduïts i no queden reconeguts.
Si heu rebut el missatge, tot deu anar bé.
Digueu a les companyes que no l'han rebut que arreglin el correu gmail.
S'haurà de tornar a fer el formulari. Enllestiu que heu de crear el blog.

Gràcies. MTPp

Feu clic per obrir:

T2

T2T2: Escola Nova / Educació progressiva
23/09/2010

Grans autors presentats:
Fröbel
Parker
Dewey
Decroly
Montessori
Ferrière

¿Trobareu en l'equip un text rellevant de l'aportació de cadascún d'ells (8-10 línies)?


La Comissió Europea i els objectius de l'educació al 2010
per Martí Teixidó

Adolphe Ferrière
per Joan Soler i Mata

Els 30 punts de l'Escola Nova
d'Adolphe Ferrière

Els 30 punts de l'escola ComunicActiva
reformulats per Martí Teixidó (1992)

1 Estudieu els 30 punts de l'Escola Nova. Analitzeu junts quins tenen acualitat avui i convé tenir present i feu una interpretació actualitzada.
2 Descriviu canvis de la societat actual que fan necessaris nous punts que no havien estat previstos fa cent anys.


Presentació del tema d'altres professors:
Prof: Huaripata, UCH (privada) de Perú
Escuela activa 0
View more presentations from MINED.

I més presentacions que podeu trobar associades.

diumenge, 18 de setembre de 2011

L'educació: entre la pedagogia i la política

Cal garantir l'educació bàsica a tots els ciutadans i ciutadanes. Depèn de l'acció dels professionals que actuïn amb coneixement científic, competència tècnica i compromís social. L'educació no és ja una opció personal. Gràcies a l'impuls dels Il·lustrats de finals del segle XVIII es va estenent el dret a l'educació i són els poders públics (govern, parlament, tribunals de justícia) que estan obligats, tenen l'obligació de proporcionar, d'oferir, de garantir a tots els ciutadans.

La Llei d'educació, amb el màxim nivell just per sota de la Constitució és necessària i especialment en aquells països on l'educació no s'ha anat estenet per iniciativa i aspiració dels ciutadans. I sent la llei molt importrant, no garanteix res. Del dir de la llei al fer de les polítiques hi ha un pas i la concreció de les polítiques efectives es verifica en l'assignació econòmica que es fa als pressupostos generals d'un país.

Convé disposar de la
Ley Orgánica de Educación (España 2006)

Llei d'Educació (de Catalunya 2009)

Activitat proposada als estudiants T1-4I/E :
Vegem en primer lloc quins principis i quines finalitats de les lleis vigents avui, segle XXI, arranquen dels principis i finalitats polítiques impulsats pels il·lustrats que van donar contingut als governs parlamentaris de principis del segle XIX.