dijous, 28 d’octubre de 2010

Sessions 4 nov, 8 nov i 11 nov - INFORMACIONS

Hem completat les 7 sesisons de classe corresponents a les 7 setmanes.
Procedeix una prova 1 de la matèria presentada i estudiada, segons que ja estava anunciat.
Ja es va programar sense classe el 4 nov per tal que disposessiu de temps per completar els temes.

El Blog personal és la base d'elaboració i estudi. El professor el va supervisant. Fa anotacions a les finestres de comentari. Si no es diu ERROR, no hi ha error de gruix. Es poden suggerir precisions i ampliacions. Es fa una valoració positiva amb positius +++++, negativa amb negatius---. Si no hi ha +- vol dir que no es troben elements per valorar, que està en fase d'esquema de classe per elaborar.
Del blog heu de treure el vostre portafoli, aquella documentació d'estudi i consulta disponible per a la prova 1.
Lliurar el portafoli 1 al professor que farà una supervisó de contrast amb el blog i el retornarà per a disposar-ne a la prova.

dijous 4 de novembre
Dia disponible per a estudi i elaboració (Posteriorment la UAB ha declarat tarda de Festa Major)

Benvolgudes, Benvolguts,

Davant les informacions contradictòries que hi ha sobre la celebració de la Festa Major del 2010, em plau recordar-vos que el dijous 4 de novembre és lectiu a tots els efectes, tal i com queda reflectit en el Calendari Acadèmic 2010-2011, aprovat pel Consell de Govern.

Tanmateix, hi ha alguns col·lectius d’estudiants que han manifestat la seva intenció de fer una festa alternativa al campus, que no ha estat autoritzada, coincidint amb el primer dijous de novembre, que era tradicionalment el dia de la Festa Major. Voldríem que sabéssiu, que des de l’Equip de Govern s’han mantingut reunions amb els representants d’aquests col·lectius, i no s’ha arribat a cap acord. Per tant, la festa no s’autoritza per les mateixes raons de seguretat, d’impacte ambiental i econòmiques que ja van ser analitzades l’any passat.

Us agrairé que recordeu, doncs, al professorat del vostre centre, que el dia 4 hi haurà classes. Us enviaré, també, una proposta de notícia per, si us sembla oportú, posar-la a la web de la vostra Facultat.

Com sempre, estic a la vostra disposició per allò que us calgui.

Ben cordialment,

--
Maria José Recoder Sellarés
Vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació

Vicerectorat de Relacions Institucionals i Comunicació
Universitat Autònoma de Barcelona
Tel. 93 581 4029
Fax: 93 581 3164

dijous 4 de novembre
Dia disponible per als estudiants: estudi i elaboració

dilluns 8 de novembre

Professor Teixidó supervisant portafolis al despatx G6/172 de 16 a 21 h. Els que primer el lliurin, poden recollir-lo entre 20 i 21 h.

dijous 11 de novembre
Es pot recollir el portafolis entre 15:30 i 16:30 h al despatx G6/172. Els que no es puguin recollir (ho podeu confiar a una companya o company) els baixarem a l'aula 33 entre professor i estudians ajudants.

dijous 11 de novembre
17:00 h Inici puntual de la prova escrita. Ben asseguts a l'aula, millor espaiats perquè pugueu tenir una segona cadira-braç on tenir el portafoli. Consistirà: 3 enunciats o preguntes + 1 comentari de text (25px4=100p; aprovat mínim: 60p). Temps: 120' i pròrroga opcional màxima de 30'. (Si algú té acreditada necessitat especial cal que ho anticipi al professor per correu-e i farem la previsió necessària).
19:30 h final de la prova

20:00 h classe de tot el grup 71.

21:00 h final


T 7
El programa LOGO de Seymour Papert que va entrar a les nostrs escoles els anys 1980s i lamentablement s'ha abandonat. (El darrer seminari va ser el 1996)

S. Papert va iniciar la primera experiència d'ús del Logo durant el curs 1968-1969, i ho va fer a secundària amb una primera versió del llenguatge que només permetia un tractament textual. No va ser fins al 1976 que R. Perlman amb una tortuga mecànica i C. Solomon amb la imatge de la tortuga a la pantalla (Gros, 1987: 161; Papert, 1981: 247), van començar les primeres experiències a l'educació infantil i a primària, i per això per alguns autors consideren que aquest és el veritable any del naixement del Logo (Michayluk, 1986).
Ara bé, per altres no és fins al 1980 quan de debò neix el Logo, ja que va ser llavors quan Papert va publicar "Mindstorms: Children, Computers & Powerful Ideas", el qual fou traduït al castellà per H. Reggini a l'any següent, el 1981, sota el títol de "Desafío a la mente. Computadoras y educación" (Papert, 1981), i com bé diu Gros (1990), és a partir d'aquesta data quan l'Estat Espanyol comença l'interès i la implantació progressiva del Logo a l'educació.
Però a més del vintè aniversari del naixement Logo, aquest VI seminari coincideix també amb el desè aniversari de l'establiment de la versió catalana del LOGO (Programa d'Informàtica Educativa, 1987), que va ser recollida per l'empresa Idealògic en el seu famosíssim Acti-Logo català i posteriorment en el Win-Logo.

Què volia ser i que ha estat el Logo.

Si bé és cert que Papert (1981: 246) va dir que el "LOGO és el nom d'una filosofia de l'educació", de fet va presentar el Logo com un recurs i com una metodologia alhora, que emanaven dels plantejaments psicològics de Piaget, i des d'aquest punt de vista el Logo va esdevenir un element cabdal i vertebrador d'una intervenció educativa organitzada al voltant de l'aprenentatge constructivista i interactiu (Martí, 1992) [diguem-ne CONSTRUCCIONISME], de l'aprenentatge heurístic (Benedito, 1986), de la resolució de problemes (Gros, 1990) i del desenvolupament cognitiu (Nickerson, Perkins i Smith, 1987).


Es basa en unes instruccions primitives (instruccions de programació), molt senzilles que tots els infants entenen encara al Parvulari. Inicialment en anglès, a Catalunya aviat les vàrem tenir traduïdes i actives (El mestre Pere Sirvent de l'Escola Saltells de Cerdanyola ja ho tenia traduït per a un primitiu ordinador Spectrum el 1986). La XTEC del DepEdu les va adoptar. Vegeu-les
Instruccions primitives
http://www.xtec.es/logo/primi.htm
i comproveu en exemples com funciona
http://kaminari.scitec.kobe-u.ac.jp/java/logo/
El país de la tortuga
http://www.xtec.es/logo/index.htm
Vegeu la tecnologia de control de 4 a 12 anys
http://www.xtec.es/logo/ponencia/ramonr1.htm

Practica el Comentari de Text

Comentari de text

1. Ressenya de contingut. Exposar les idees sense afegits.

2. Situar el text, el seu contingut en el context.

Pot ser context: històric, temàtic, del temari de l’assignatura.

3. Elaboració personal. Relacionar amb l’actualitat, contrastar amb d’altres autors.

Si es tenen clares, idees pròpies.

Disposes de: Text 1, Text 2, Text 3 a PAIDOGOGIA2010

dimarts, 26 d’octubre de 2010

CONCEPTE D'EDUCACIÓ. Aportació de Luzuriaga 1966


Complement a l'entrada del 9 oct. Per completar l'elaboració personal, el treball d'equip i la sessió de seminari de 14 oct. que no queda ben reflectida als blogs.

CONCEPTO DE EDUCACIÓN. Aportación de Luzuriaga (1966): Pedagogia, Buenos Aires: Losada (Disponible a la Biblioteca d'Humanitats)
Lorenzo Luzuriaga, pedagogo español, formado en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Destacado intelectual de la Institución libre de Enseñanza que dirigió la Biblioteca de Pedagogia. Exiliado a causa de la Guerra Incivil, desarrolló su labor en Argentina.

Argumentos sobre la educación como...


REALIDAD. Podemos percibir esa realidad en nosotros mismos, en cuanto nos modificamos o transformamos intencionalmente... Ha existido en todas las épocas y en todos los pueblos.
NECESIDAD. La sociedad necesita para su subsistencia normal incorporarse (incorporar a sí misma) las nuevas generaciones que se suceden en su vida.
ASPIRACIÓN. Casi todo el mundo aspira a cultivar y mejorar sus gustos, sus sentimientos, a ampliar sus conocimientos. Tan pronto se ponen en contacto personas de diferente nivel espiritual... aquellos que estan situados en el plano más bajo tienden a alcanzar a los de cultura más elevado.
DESARROLLO. Etapas sucesivas durante toda su vida: infancia, adolescencia, juventud, adultez y senectud. estas etapas constituyen una curva de desarrollo. Según Rousseau: "Todo lo que no tenemos al nacer y necesitamos al ser mayores nos es dado por la educación..."
INTENCIONAL. ... se trata de dirigir y perfeccionar la vida del ser juvenil. Esta educación es, pues, una influencia directa, intencional, sobre al conducta del ser a educar.
FUNCION CULTURAL. De una parte facilitar la creación, conservación y reproducción de la cultura y de otra posibilitar el desarrollo cultural del hombre.
FUNCIÓN SOCIAL. La escuela, como dice Dewey, es una sociedad en miniatura, una comunidad embrionaria, y en ella se establecen las bases de una verdadera vida social. La sociedad trata de formar las nuevas generaciones conforme a sus modos de vida... Para ello crea escuelas e instituciones educativas.
FUNCIÓN INTERNACIONAL. La educación tiene unas bases comunes sin perjuicio de las diferencias entre culturas y pueblos. La educación contribuirá sin duda a la comprensión entre pueblos, a evitar guerras y a extender la paz. (Teixidó)

dilluns, 25 d’octubre de 2010

ATENCIÓ als blogs. OBSERVACIONS

A partir de la supervisió dels blogs faig observacions a realitzacions molt comuns . Que cadascú se les apliqui si correspon.

FORMALS
1. Nom i Cognom amb foto l'haig de veure dalt de tot. Entrant a Disseny podem reordenar els Gadgets: passeu El meu perfil, a dalt.
2. Vigileu que la lletra tingui una mida que es pugui llegir.

CONTINGUT
3. Reproduïu massa linialment el guió. Podeu articular-ho amb lectures. Sembla que no heu llegit materials que estan espcialment preparats per a vosaltres i que us donaran una comprensió integrada.
ManualSSE1, ManualSSE2, FreinetC(Teixido), RCP7sistemapedagogic7
Us ho perdeu? Jo he afirmat que Freinet és el millor pedagog del segle XX. Com podeu oblidar-lo!
4. Tots els altres fitxers adjuntats tenen el seu interès.
5. Compte amb la terminologia de diccionari general. Nosaltres hem d'afinar més en la nostra especialitat. No us serveix si no teniu criteri propi. No transcriviu sense pensar.

MTPp

28 oct. Seminari: sessió conjunta

Seminari. Sessió 28.10.10. Activitat dirigida pel professor
Se us prega puntualitat per poder fer tota l'activitat
A punt per escriure i per participar oralment.

0:03 L'Enfant sauvage. Visionat seqüencia fílmica. L'actitud investigadora del mestre.
Conversa pedagògica.

0:25 Definicions conceptuals bàsiques.

0:30 Pràctica de comentari de text. Text 1, text 2.

0:58 Final. I canvi ràpid d'agrupació.