dimecres, 10 de novembre de 2010

PROVA 1 de contrast de coneixements T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

La presentacó del portafolis ha estat general i correcta el dilluns 8 de novembre.
Ja estan tots supervisats, informació que s'afegeix a la supervisió dels blogs en el procés d'avaluació contínua. Hi ha hagut molta dedicació i feina ben feta. Així, per sobre, dels 60 vistos solament 4 o 5 són insuficients... però encara queda mig curs.

Le realització del portafolis no permet comparacions per gruix o extensió. Cada estudiant pot trobar la seva manera de treballar i organitzar el coneixement. Tenim estils cognitius diferents. Qui ho ha fet extens per iniciaciva i gaudi propi, segur que ha après molt. Qui té un sistema d'estudi més sintètic (no dic breu) pot haver elaborat un hipertext que li permeti reconstruir cadascun dels temes.

Amb la prova, establerta per Coordinació de l'assignatura, s'ha de fer un contrast entre allò elaborat de manera contínua i allò que cadascú pot fer durant una estona individualment, ara sense treball en equip, perquè al capdavall l'aprenentatge que queda és personal. Es pot consultar allò que un ha elaborat, que ho coneix i ho entén. La prova no pot ser copiar del portafolis. La prova és un exercici de construir pensament al nivell més elemental: relacionar dos o més nuclis temàtics estudiats. Mentre s'ajusti a l'enunciat, cadascú pot lluir allò que millor ha comprès o allò al què més s'ha dedicat. Però han de sortir conceptes/terminologia específica amb precisió. Tres enunciats i un comentari de text.


dijous 11 de novembre
Es pot recollir el portafolis entre 15:30 i 16:30 h al despatx G6/172. Els que no es puguin recollir (ho podeu confiar a una companya o company) els baixarem a l'aula 33 entre professor i estudians ajudants.

dijous 11 de novembre
17:00 h Inici puntual de la prova escrita. Ben asseguts a l'aula, millor espaiats perquè pugueu tenir una segona cadira-braç on tenir el portafoli. Consistirà: 3 enunciats o preguntes + 1 comentari de text (25px4=100p; aprovat mínim: 60p). Temps: 120' i pròrroga opcional màxima de 30'. (Si algú té acreditada necessitat especial cal que ho anticipi al professor per correu-e i farem la previsió necessària).
19:30 h final de la prova

20:00 h Considerant les peticions d'alguns de vosaltres, no farem aquesta hora de classe i seguirem el dijous 18 de novembre

Final quan sortiu de la prova.

Martí Teixidó
professor