dijous, 8 de setembre de 2011

TEORIES I PRÀCTIQUES CONTEMPORÀNIES D’EDUCACIÓ per a mestres - prof: Martí Teixidó

Programa de pedagogia per a mestres

Setembre 2011

1. El sistema escolar dels il·lustrats. Instrucció i ciutadania. Rousseau, Condorcet. Evolució del coneixement de l’educació : didàctica, pedagogia, renovació pedagògica, teoria de l’educació, teories i pràctiques. Conceptes básics : instrucció, ensenyament, aprenentatge, educació, formació. Pervivència del model: paideia i arts liberals. ¤ Llei de sistema educatiu/escolar (LOE 2006, LECat 2009)

2. L’Escola Nova / la Progressive Education: els precursors Comenius, Herbart, Pestalozzi, els renovadors Fröbel, Parker, Dewey, Decroly, Montessori, Ferrière. ¤ La formació filosòfica-cultural dels mestres.

3. España s. XIX: Il·lustrats, Ley Moyano, Institución Libre de Enseñanza: F. Giner de los Ríos, Escuela Superior del Magisterio. M.B. Cossio, L. Luzuriaga. L’obra de la II República.. Catalunya: Escola calalana de Flos i Calcat 1898; Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia 1901. Renovació pedagògica 1906-1939: J. Bardina, P. Vila, R. Sensat, J. Estalella, A. Martorell, E. Homs, A. Galí, P. Vergés. L’obra de Mancomunitat de Catalunya, de Generalitat de Catalunya i el CENU. ¤ Associació de Mestres Rosa Sensat i escoles d’estiu.

4. Europa anys 1930. Pensament científic: Claparède, Wallon, Vigotski, Piaget, Spranger, Natorp. Pràctiques científques: Steiner-Waldorf Kerschensteiner, Makarenko. L’escola popular de les tècniques modernes de Freinet de 1920 a 1966. ¤ La formació psicològica i sociològica dels mestres.

5. Amèrica del Nord anys 1950. Teoria General de Sistemes. Cibernètica. Tecnología educativa i mesura de l’eficàcia. Instrucció programada de BF Skinner. Pedagogia per objectius i avaluació de BS Bloom. ¤ Tecnocràcia i educació a España (LGE 1970). La formació tecnològica dels mestres.

6. Postures crítiques al pensament dominant. Antiautoritarisme: Neil, Rogers. Pedagogia institucional: Lobrot, Lapassade, Oury-Vásquez. Desescolarització: Illich, Reimer, Goodman, Holt. Reproducció social: Bourdieu-Passeron, Baudelot-Establert.. Personalització: Mounier, Milani, Freire. Pedagogia crítica: Giroux, Apple, McLaren. ¤ Referents simbòlics romàntics i comercials: El Che 1967, Maig 1968, Hippies 1969.

7. Alternatives com a resposta al canvi social. Aldea global i mitjans de comunicació de M. McLuhan. Construccionisme amb l’ordinador de S. Papert. Pedagogia narrativa d’Homer, a Andersen, a Tostoi a K. Egan. Ciutat educadora de E. Faure i comissió Unesco. Societat de la informació i tecnologia digital. ¤ Moviment de Ciutats Educadores, Barcelona 1990:: 2010: Guadalajara (México).

8. Corrents de pensament contemporani: racionalisme-positivista orientat als resultats, hermenèutic interpretatiu de la realitat subjectiva,, sociocrític orientat al canvi social, de la complexitat o experiencial transconscient (MTP) com a projecte existencial. Modernitat, postmodernitat. Ecologia, sostenibilitat. Comunitarisme, feminisme. ¤ Persona i societat: sentit de vida, angoixa, autoajuda, superstició, religiositat, consum.

9. Educació de qualitat. Equitat i excel·lència. Autonomia (responsiveness) i rendimment de comptes (accountability). Política i legislació de l’educació. Pacte social per a l’educació. ¤ Convenció dels drets de l’infant de 1989 i Llei d’infància i adolescència de Catalunya 2010.

10. Autonomia de centres. Avaluació educativa. Avaluació contínua dels alumnes. Proves estandarditzades de contrast d’aprenentatges. Avaluació de centres: interna, externa tècnica i social. ¤ Catalunya 1997: avaluació interna de la direcció, externa de la inspecció i de sistema del consell.

11. Escola inclusiva. Atenció a la diversitat: altes capacitats, discapacitat, debilitat i alteracions de conducta. Pedagogia terapèutica. Ensenyament plurilingüe. Escolarització de fills de treballadors migrants. ¤ Catalunya 2003: aules d’acollida, plans d’entorn, espais de benvinguda.

12. Pedagogia com a sistema: educació emocional, pràctica reflexiva, Educació ComunicActiva. Coresponsabilitat educativa. Agents i treball en xarxa. Moviment de renovació pedagògica i xarxes d’escoles. ¤ Fòrum estudiants.

13. Centres amb sistema pedagògic propi. Comunitats d’aprenentatge. Projecte educatiu institucional. L’educació a casa per objecció escolar. ¤ Fòrum estudiants.

14. Escola i societat digital. Experiències pedagògiques i recursos TIC-TAC. Escola i continguts de comunicació de masses. Mediació educadora. Cultura personalitzada. ¤ Fòrum estudiants.

15. Actuacions i plans educatius d’àmbit comunitari i territorial. Administració local, recursos i serveis educatius. Plans de formació i actualització docent. ¤ Fòrum estudiants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada