dissabte, 29 de gener de 2011

NO-VIOLÈNCIA i LA PAU - diada escolar 30 gener. Que no passi per alt
Gandhi, l'ànima gran, una lliçó de vidaSORTIR

30 de gener


Mahatma Gandhi va morir el 30 de gener de 1948. Han passat 63 anys. La lliçó de vida de resoldre els conflictes amb la No-violència activa és ben necessària al nostre temps. Quan veiem uns governs autoritaris que són derrocats per la violència, sabem que darrera hi ha d'altres grups interessants en el poder, amb interessos econòmics. Gandhi amb tota la gent que el va seguir van tenir dret a la sal que els expropiaven i van assolir la independència de l'Índia, totalment impensable en aquell temps.

Cal esperar que cada dia siguin més els humans que optin per la via no-violenta però activa en exigir justícia per a tothom. És una llavor que s'ha de sembrar en la infància, que trigarà anys a germinar però que des d'avui ens fa dignes de la condició humana que es dintingeix per la llibertat de voler, la llibertat de la voluntat. Wallon ja va mostrar que el desenvolupament cognitiu de l'infant neix de l'impuls biològic però la consciència es una construcció social.

Caldrà mostrar l'experiència vital de Gandhi a infants i especialment a joves. No és una teoria, és una praxis poliética per al desenvolupament personal i la participació social. Martí Teixidó

dijous, 27 de gener de 2011

NO ÉS CORRECTE.

A l'aula 33
Hem recollit 18 papers de caramel de 10 0 12 estudiants poc respectuoses.
Estudiant que t'has menjat el bombó: has deixat el paper.
Estudiants núm llista 29 i 39: hem desenganxat la vostra etiqueta.
Estudiant que t'has deixat l'ampolla de refresc... allà ha quedat.

La universitat pública és de tots i la volem tant neta i agradable com la privada.
Siguem-ne dignes. MTPp

dimecres, 26 de gener de 2011

27 gen. Prova 2 equivalent a examen final

dijous 27 de gener
17:00 h Inici puntual de la prova escrita. Ben asseguts a l'aula, millor espaiats perquè pugueu tenir una segona cadira-braç on tenir el portafolis. Consistirà: 3 enunciats o preguntes + 1 comentari de text (25px4=100p; aprovat mínim: 60p). Temps: 120' i pròrroga opcional màxima de 30' (El temps de 2:30 h és l’oficial de facultat. Aquesta vegada ho hem d’aplicar; el temps limitat és la norma en un examen amb consulta de material.
19:30 h final de la prova.

L'examen consisteix en organitzar informació (consultable al portafolis), seleccionar documentació (ressenyada per un mateix), aplicar coneixement adquirit i mostrar pensament elaborat. L'activitat cerebral serà alta i productiva; per això es subministraran caramels de sucre i fruites doncs la glucosa és el millor combustible per activar les sinapsis neuronals i fer la feina contents.

Instruccions habituals en un examen final
1. Cal identificar-se amb document (DNI, Carnet d'Estudiant). No cal en aquest cas, atès que us conec a totes i tots. Substitutivament i per evitar retards, cada estudiant ocupa el seient numerat amb el seu núm de llista que ja coneixeu.
2. Es subminstra plec de 8 pàgines on respondre amb els espais previstos. L'estudiant ha de dur instrument d'escriptura i paper blanc per a esbossos o esquemes. (Assegurar-se que l'instrument escriu bé i millor dur-ne un de recanvi).
3. Garantir una lletra llegible per evitar la incomoditat del corrector que sempre perjudicarà l'estudiant.
4. Posar totes les dades d'identificació necessàries omplint el formulari corresponent. Si un estudiant es retira, ha de lliurar el full signat amb data posant "Em retiro" (doncs no és el mateix que "No presentat". Addicionalment, demano que s'anotin els minuts totals de durada si s'acaba abans de l'hora.
5. És aconsellable fer una lectura final de revisió i l'examen s'ha de lliurar signat per l'estudiant. (El no signat pot quedar exclòs).

diumenge, 23 de gener de 2011

Sessions 20 gen, 24 gen, 27 gen i 3 feb INFORMACIONS. (No s’admet APM)

Hem completat les 8-1 sessions de classe corresponents a les 8 setmanes.
Procedeix una prova 2 de la matèria presentada i estudiada, segons que ja estava anunciat.
Ja es va programar sense classe el 20 gen per tal que disposessiu de temps per completar els temes. S’ha recuperat la classe del 23 des i s’ha deixat lliure el temps de seminari.

El Blog personal és la base d'elaboració i estudi. El professor el va supervisant. Fa anotacions a les finestres de comentari. Si no es diu ERROR, no hi ha error de gruix. Es poden suggerir precisions i ampliacions. Es fa una valoració positiva amb positius +++++, negativa amb negatius---. Si no hi ha +- vol dir que no es troben elements per valorar, que està en fase d'esquema de classe per elaborar.
Del Blog heu de treure el vostre portafolis, aquella documentació d'estudi i consulta disponible per a la prova 2.
Lliurar el portafolis 2 al professor que farà una supervisió de contrast amb el Blog i el retornarà per a disposar-ne a la prova.

dijous 20 de gener
Sense seminari, disponible per a estudi i elaboració dels estudiants


dilluns 24 de gener
Retardo l'hora per ocupació professional, No podré arribar abans de les 17 h
Professor Teixidó supervisant portafolis al despatx G6/172 de 17 a 21 h. Els qui primer el lliurin, poden recollir-lo entre 20 i 21 h.

Completaré la sessió dimarts 25 de 18 a 21 h (Però espero que solament ho retardeu els qui tingueu real necessitat. Ajudem-nos!)


dijous 27 de novembre
Estudiants recollint el portafolis entre 15:30 i 16:30 h al despatx G6/172. Els qui no es puguin recollir (ho podeu confiar a una companya o company) els baixarem a l'aula 33 entre professor i estudiants ajudants.

dijous 27 de gener
17:00 h Inici puntual de la prova escrita. Ben asseguts a l'aula, millor espaiats perquè pugueu tenir una segona cadira-braç on tenir el portafolis. Consistirà: 3 enunciats o preguntes + 1 comentari de text (25px4=100p; aprovat mínim: 60p). Temps: 120' i pròrroga opcional màxima de 30' (El temps de 2:30 h és l’oficial de facultat. Aquesta vegada ho hem d’aplicar; el temps limitat és la norma d’una prova amb consulta de material. (Si algú té acreditada necessitat especial cal que ho anticipi al professor per correu-e i farem la previsió necessària).
19:30 h final de la prova.


dijous 3 de febrer darrer dia oficial del període

dia previst per tractar personalment amb els alumnes que calgui.

Aquest dia el professor ha estat designat per estar a una mesa d'eleccions sindicals, deure inexcusable i no podrà ser a la UAB abans de les 19 h. Ja donarem les indicacions necessàries.


Per a estudiants que copien i no pensen. ERROR GREU copiat de la xarxa.

Us he insistit que la informació captada a Internet s'ha de contrastar. En aquest cas, haver escoltat a classe o haver mirat el guió era suficient. S'acumulen 5 errors.


El Modernismo.

Fue una corriente del pensamiento que se desarrolló en la Edad Media baja (siglos XVII y XVIII); inspirada y fundamentada en el pensamiento de Descartes (racionalismo), sacando de allí sus ideas básicas. La modernidad se caracterizó por la racionalización de la existencia tanto es así que llego a hablarce de la "La diosa razón" .

http://www.monografias.com/trabajos/modypostmod/modypostmod.shtml


1. Buscar modernisme per comptes de modernitat. No és el mateix.

2. No és corrent de pensament de l'Edat Mitjana. A classe parlàvem de corrents de pensament actuals.

3 És error d'ES acceptar que l'Edat Mitjana són els segles...

4 Descartes no és de l'Edad Mitjans sinó de l'Edad Moderna.

5 La Modernitat és pensada el segle XVIII pels il·lustrats i estesa després de les revolucions burgeses el segle XIX.

I afegeixo per tal que quedi ben entès.

6 La Modernitat va lligada a la industrialització, a l'acumulació de capital per invertir, la concentració de població a les ciutats, la confiança en el poder econòmic (negocis liberals), la necessitat del progrés social (ideals socialistes)

7 La Modernitat es comença a esmicolar amb el superhome de Nietzsche filòsof de la sospita, amb els 1,4 milons de morts al front de Verdum I Guerra, amb els feixismes que duen als genocidis pensats per gen culta (amb el cervell girat) a la II Guerra, amb els socialisme dictadura d'Estat i la seva caiguda, avui amb la caiguda del capitalisme financer que ha demostrat fer falsos guanys (en diuen crisi econòmica quan han fet trampa).

8 El pensament postmodern s'expressa amb La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir de Jen-François Lyotard el 1979. A partir d'aquí: societat de simulacre, pensament dèbil, l'era del buit narcisista, la cultura espectacle on tot val, la societat líquida...

9 Hi ha qui accepta la Postmodernitat com a crítica de la Modernitat i dels seus excessos racionalistes, productiviestes, autoritaristes. Però ja es poden endevinar els excessos interessants de la Postmodernitat consumista i irracional. Cal incorporar aportacions crítiques però la Modernitat no està esgotada si li apliquem sostenibilitat, respecte a les minories, estètica i gaudi en la vida...

Martí Teixidó, professor (classe extra)