dimarts, 8 de març de 2011

CREATIVITAT A LES AULES PER A UNA ESCOLA INCLUSIVA EN XARXA


Tercera Jornada Espurn@
CREATIVITAT A LES AULES

PER A UNA ESCOLA INCLUSIVA EN XARXA


Dissabte 2 d'abril de 2011 a Manresa de 9 a 14 hores
Donen moltes idees per a docents,
molts recursos pedagògics,
TIC amb intenció educativa.

Una anàlisi del model escolar. Mostra que no s'ajusta a la societat actual.