dissabte, 8 d’octubre de 2011

ESTUDI I ELABORACIÓ PERSONAL. TREBALL EN EQUIP

Estudi personal
Capitols de manual de Teixidó: Educació necesistat social. Sistema educatiu / sistema escolar
Article sobre Ferrière de Soler i Mata
Article sobre Eladi Homs de Teixidó
Segur que hi trobeu coneixement per a incorporar al vostre blog-portafoli, llibre d'estudi.
Documenteu més especialment un autor nou (no els que vareu fer a TSEI, ni els que ja us donem fets) Entre els presentats i els que presentarem que estan tots enunciats al programa.

Seminari 13/10/2011 Sessió 4
Estigueu ja definitivament organitzats en equips de 4. Us poseu a treballar directament:
Vingueu equipats. Us ho he posat tot a l'abast PAIDOGOGIA2011. Heu de disposar:
Lleis d'educació actuals al nostre país.
30 punts de l'Escola Activa
per fer les activitats indicades (PORTAFOLIS...3)
MTPp

dijous, 6 d’octubre de 2011

T3Ferrer i Guàrdia. Vídeo visionat, enllaçat a la DIA-4, 1/5. A la xarxa està fragmentat en 5/5.

Coneguem més Ferrer i Guàrdia i la seva obra ocultada tants anys.
Considero que és un document ben tractat, diferent del què vàrem presentar a classe.
Potser algunes de les seves iniciatives, de fa cent anys, poden ser iniciatives vàlides per al moviments actuals. 15 M, Indignats, Democràcia real...
Vegeu UNIVERSITAT INDIGNADA
Podem pensar-hi. I tot gira entorn de l'educació: instrucció, coneixement, formació cultura.


La Institución Libre de EnseñanzaLa Residencia de Estudiantes de Madrid

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Sistema escolar/educatiu - legislació

Material per a la sessió de seminari de 06/10/2011 passa a 13/10/2011

Tingueu a l'abast una còpia de la Lleis d'Educaicó. Les necessiteu com a mestres

LOE 2006 - Ley Orgánica de Educación

LEC 2009 - Llei d'Educació de Catalunya

Una mestra testimoni de la renovació pedagògica durant els anys de la dictadura, a partir de 1956.