dimecres, 26 de gener de 2011

27 gen. Prova 2 equivalent a examen final

dijous 27 de gener
17:00 h Inici puntual de la prova escrita. Ben asseguts a l'aula, millor espaiats perquè pugueu tenir una segona cadira-braç on tenir el portafolis. Consistirà: 3 enunciats o preguntes + 1 comentari de text (25px4=100p; aprovat mínim: 60p). Temps: 120' i pròrroga opcional màxima de 30' (El temps de 2:30 h és l’oficial de facultat. Aquesta vegada ho hem d’aplicar; el temps limitat és la norma en un examen amb consulta de material.
19:30 h final de la prova.

L'examen consisteix en organitzar informació (consultable al portafolis), seleccionar documentació (ressenyada per un mateix), aplicar coneixement adquirit i mostrar pensament elaborat. L'activitat cerebral serà alta i productiva; per això es subministraran caramels de sucre i fruites doncs la glucosa és el millor combustible per activar les sinapsis neuronals i fer la feina contents.

Instruccions habituals en un examen final
1. Cal identificar-se amb document (DNI, Carnet d'Estudiant). No cal en aquest cas, atès que us conec a totes i tots. Substitutivament i per evitar retards, cada estudiant ocupa el seient numerat amb el seu núm de llista que ja coneixeu.
2. Es subminstra plec de 8 pàgines on respondre amb els espais previstos. L'estudiant ha de dur instrument d'escriptura i paper blanc per a esbossos o esquemes. (Assegurar-se que l'instrument escriu bé i millor dur-ne un de recanvi).
3. Garantir una lletra llegible per evitar la incomoditat del corrector que sempre perjudicarà l'estudiant.
4. Posar totes les dades d'identificació necessàries omplint el formulari corresponent. Si un estudiant es retira, ha de lliurar el full signat amb data posant "Em retiro" (doncs no és el mateix que "No presentat". Addicionalment, demano que s'anotin els minuts totals de durada si s'acaba abans de l'hora.
5. És aconsellable fer una lectura final de revisió i l'examen s'ha de lliurar signat per l'estudiant. (El no signat pot quedar exclòs).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada