divendres, 23 de desembre de 2011

T11
Aquest tema: escola inclusiva, atenció a alumnes amb altes capacitats o amb necessiatts educatives espciala, acollida d'alumnes nouvinguts, ensenyament de llengües... respon a decisons polítiques de país. T'interessa conèixer els fonaments de l'escola inclusiva (ressenya algun dels articles del professor Ainscow o d'altres) i navegaper la XTEC i coneixerás les orientacions i recursos (virtuals i humans) que posa a l'abast el Departament d'Ensenyament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada