dijous, 3 de novembre de 2011

T6
Per l'endarreriment de principi de curs no s'ha pogut presentar el T7. Es presentarà el 24 de novembre. No es pot exigir al PORTAFOLIS. El tema 6 presenta les crítiques al sistema escolar i el tema 7 presenta alternatives. Qui vulgui tenir més elements per a fer un exercici elaborat amb construcció de pensament en al prova del 10 de novembre, farà bé en haver fet una lectura de la presentació del T7. Bona part ja està explicat a l'article: Sistema pedagògic i competències bàsiques de Teixidó (I noteu la diferència de quan es diu sistema escolar i quan es diu sistema pedagògic, That's the question . Cadascú decideix sobre el seu aprenenatge i el professor treballa per a tots els estudiants.

1 comentari: