divendres, 4 de novembre de 2011

Criteris d'avaluació al programa oficial, pág 8 (aplicats al primer període)

Activitat/Realització

Indicadors

Criteri

Punt/100

Tot - Min

Portafoli

§ Selecció i organització d’informació

§ Estructuctura de la informació per a coneixement

§ Escrits propis d’elaboració de pensament

§ Elements pertinents creatius originals

+5

30 - 10

Prova

§ Resposta centrada en l’enunciat

§ Exposició ordenada amb guió clar

§ Coneixement i desenvolupament consistent

§ I·lustració: citacions, exemples.

§ Text: ressenya, contextualització, deduccions i comentaris

+10

30 - 10

Assistència

§ Habitual: 100-80%

§ Bàsica: 79-50%

§ Limitada: 49-33%

§ Esporàdica < 33%

10

5

0

10 - 5

Aportacions

§ Intervencions a classe clares i interessants

§ Preguntes intel·ligents

§ Suggeriments/ invitacions d’estudi als companys

+C

10 - 3

Treball en equip

§ Participació regular i estudi pesonal

§ Iniciativa en diàleg/debat

§ Estructuració i elaboració de docuemnts


10 - 3

Ressenya visita 1r períod.


Recensió lectura 2n perío

§ Descripció clara i precisa

§ Valor pedagògic en diversos contextos

§ Principis educatiu i criteris pedagògics que tenen validesa universal


§ 1. Ressenya de contingut

§ 2. Contextualització en el temari

§ 3. Elaboració de pensament propi10 - 0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada