dissabte, 2 d’octubre de 2010

ACTIVITATS ACTUALITZADES

ACTIVITATS ACTUALITZADES
Les teniu a la plataforma PAIDOGOGIA2010
PORTAFOLISactivitats3

PORTAFOLIS ESTUDIANT personal de cadacascú incloent feina feta en equip (ha de quedar indicat quan són diversos autors)
1 Ressenyes del tema a aprtir dels coninguts presentats a classe, lectures i d'altres consultes.
2 Activitats fetes en equip o indivudual. Proposades codificades (5I, 4E...)
3 Activitats d'iniciativa personal.

No són porcs si es poden banyar. Són curiosos, tafaners i per això són intel·ligents. La curiosotat és la base del coneixement i de la ciència. Què et pensaves? Ep! Cadascun és diferent. No ho hem de fer tots igual.


A grans trets (estem assajant, estudiants i professor aquest sisetma d'estudi i aprenentatge) Cal fer alguna activitat de cada tema (Ben codificats. T1. T2, T3...)

El professor té projectat anar seguint els alumnes, però si tot s'endarrereix i s'acumula, no serà possible. Farà comentaris, anotacions i valoració aproximada. L'estudiant ho revisarà i millorarà (Avantatge dels blogs que es poden actualitzar i si cal corregir constantment).

Us interessa llegir-vos els blogs els uns als altres. Aprendreu ambdós, i el que supervisa encara més. Això també ajuda a polir redactat, vocabulari i ortografia. Els mestres i les mestres hem de ser curosos amb la llengua oral,ambn la llengua escrita i amb el llenguatge corporal també.

Les parts, temes, que ja es donin per fetes i sedimentades es poden anar imprimint per fer el portafolis-quadern ,1a i 2a part, que serà el material de consulta a les proves establertes 1 i 2. El material ha d'estar paginat, indexat i enquadernat. El profesor l'examina com a element de l'avaluació però és propetat de l'estudiant. A les proves es demanaran respostes de pensar que amb consulta es podran donar amb citacions precises i fonamentació. No cal memoritzar, però cal haver llegit, estudiat i escrit y tenir un mapa mental clar del contingut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada