divendres, 7 de gener de 2011

Ara, Departament d'Ensenyament

Iniciem l’any amb nova direcció superior al Departament d’Ensenyament, ara amb la mestra, psicòloga i política Irene Rigau, Hble. consellera. Salutació, encert i que també li reporti satisfacció.

Retornem a Departament d’Ensenyament. No comporta desentendre’s de l’educació (procés de construcció personal i social) per a la qual es necessita tota la ciutat (Plató) i evidentment la institució escolar hi té una important funció. Té l’encàrrec específic de l’ensenyament (mostrar coneixement i guiar l’aprenentatge) i de la instrucció (aquella part de l’ensenyament-aprenenatge que té un alt component d’exercitació o de repetició).

Així, els bons hàbits personals, les bones formes de relació social i el gust pel coneixement són responsabilitat de la família, de l’escola, dels mitjans de comunicació i de tothom. Ara bé, aprendre a llegir i a escriure, a operar aritmèticament, a saber fer mapes o climogrames i saber fer ús del diccionari, de les enciclopèdies i, avui també, de consulta telemàtica, és responsabilitat de l’escola, de l’institut, del col·legi. Certament, si l’entorn familiar i social afavoreixen, els resultats s’incrementen. Però justament per als menys afavorits, l’escola és una alternativa compensatòria de la desigualtat. Farem tot el que estigui al nostre abast per compromís professional i no avaluarem la nostra intervenció pels resultats assolits sinó pel valor afegit que hauran rebut els infants o joves vivint dia a dia amb nosaltres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada