dijous, 20 d’octubre de 2011

Dicionari d'educació. En català amb equivalències en castellà francès i anglès.


Diccionari d'educació


Una eina disponible, necessària.
En fase de construcció. Avui sabem que el coneixement es provisional.

D'una banda perquè les ciències empíriques i experimentals ens aporten nous fets, dades i comprovacions que ens permeten afinar les teories anteriors i presentar formulacions més precises. Regularitat, precisió i previsió caracteritzen la ciència positiva.

Respecte a les ciències socials i les humanitats, hem de fer una relectura actualitzada del coneixement disponible i entendre'l en les coordenades de temps històric i de realitat social. Acceptem el paradigma de la complexitat i sabem que no hi ha solucions fàcils, binàries, maniquees i que no podem reduir a u les experiències humanes amb la seu triple component de raó comunicable, sentiment viscut i aspiracions projectades. Intersubjectivitat, certesa i sentit caracteritzen les ciències socials.

Això vol dir que primer hem de comprendre el significat de les veus del diccionari. Després, estudiant, actuant, pensant i dialogant sobre educació trobarem millors definicions. Tenim el dret i el deure de contribuir a la construcció científica i social. MTPp

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada