dijous, 28 d’octubre de 2010

T 7
El programa LOGO de Seymour Papert que va entrar a les nostrs escoles els anys 1980s i lamentablement s'ha abandonat. (El darrer seminari va ser el 1996)

S. Papert va iniciar la primera experiència d'ús del Logo durant el curs 1968-1969, i ho va fer a secundària amb una primera versió del llenguatge que només permetia un tractament textual. No va ser fins al 1976 que R. Perlman amb una tortuga mecànica i C. Solomon amb la imatge de la tortuga a la pantalla (Gros, 1987: 161; Papert, 1981: 247), van començar les primeres experiències a l'educació infantil i a primària, i per això per alguns autors consideren que aquest és el veritable any del naixement del Logo (Michayluk, 1986).
Ara bé, per altres no és fins al 1980 quan de debò neix el Logo, ja que va ser llavors quan Papert va publicar "Mindstorms: Children, Computers & Powerful Ideas", el qual fou traduït al castellà per H. Reggini a l'any següent, el 1981, sota el títol de "Desafío a la mente. Computadoras y educación" (Papert, 1981), i com bé diu Gros (1990), és a partir d'aquesta data quan l'Estat Espanyol comença l'interès i la implantació progressiva del Logo a l'educació.
Però a més del vintè aniversari del naixement Logo, aquest VI seminari coincideix també amb el desè aniversari de l'establiment de la versió catalana del LOGO (Programa d'Informàtica Educativa, 1987), que va ser recollida per l'empresa Idealògic en el seu famosíssim Acti-Logo català i posteriorment en el Win-Logo.

Què volia ser i que ha estat el Logo.

Si bé és cert que Papert (1981: 246) va dir que el "LOGO és el nom d'una filosofia de l'educació", de fet va presentar el Logo com un recurs i com una metodologia alhora, que emanaven dels plantejaments psicològics de Piaget, i des d'aquest punt de vista el Logo va esdevenir un element cabdal i vertebrador d'una intervenció educativa organitzada al voltant de l'aprenentatge constructivista i interactiu (Martí, 1992) [diguem-ne CONSTRUCCIONISME], de l'aprenentatge heurístic (Benedito, 1986), de la resolució de problemes (Gros, 1990) i del desenvolupament cognitiu (Nickerson, Perkins i Smith, 1987).


Es basa en unes instruccions primitives (instruccions de programació), molt senzilles que tots els infants entenen encara al Parvulari. Inicialment en anglès, a Catalunya aviat les vàrem tenir traduïdes i actives (El mestre Pere Sirvent de l'Escola Saltells de Cerdanyola ja ho tenia traduït per a un primitiu ordinador Spectrum el 1986). La XTEC del DepEdu les va adoptar. Vegeu-les
Instruccions primitives
http://www.xtec.es/logo/primi.htm
i comproveu en exemples com funciona
http://kaminari.scitec.kobe-u.ac.jp/java/logo/
El país de la tortuga
http://www.xtec.es/logo/index.htm
Vegeu la tecnologia de control de 4 a 12 anys
http://www.xtec.es/logo/ponencia/ramonr1.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada